برای رزرو نوبت با شماره زیر تماس بگیرید:

02177733285

با دکتر تکتم کیاماری
در ارتباط باشید

ساعت کاری
روزهای زوج
۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
روزهای فرد
۰۸:۰۰ - ۱۶:۰۰
تهران، تهرانپارس، ضلع شمالی فلکه سوم، ساختمان خورشید، طبقه دوم