فارغ التحصیل دانشگاه تهران در رشته جراحی زنان و زایمان

عنوان پایان نامه: 

فعالیت های پزشکی و درمانی در:
بیمارستان شریعتی تهران
بیمارستان فرقانی و ایزدی قم
بیمارستان نیکان اقدسیه تهران
بیمارستان صارم تهران
بیمارستان نیکان غرب
بیمارستان انصاری
کلینیک ویژه بیمارستانهای قم
درمانگاه حضرت ابوالفضل(ع) پیروزی
درمانگاه زیتون شهرک شهید بهشتی
کلینیک های زیبایی شهر تهران

 
 
 

فرزندان من

بیش از اینکه پزشک باشم، دوست و همراه شما خواهم بود.