درباره دکتر تکتم کیاماری

جراح و متخصص زنان و زایمان

دکتر تکتم کیاماری هستم که بیماران و دوستان عزیزم، بنده را بیشتر با نام دکتر کیا می شناسند.

فارغ التحصیل دانشگاه تهران در رشته جراحی زنان، زایمان و نازایی هستم و در سالهای اخیر بیشتر در بیمارستانهای شهر تهران و قم فعالیت داشتم.

اعتقاد دارم رشته زنان و زایمان یکی از زیباترین رشته های پزشکی ست و با علم به این موضوع و علاقه وافر در این حیطه مشغول به فعالیت هستم.

بارها و بارها شاهد نگاه اول نوزادان به مادرانشان بودم و پای دعای آرزومندان فرزند، آمین گفته ام.

به این رشته و نگاه ویژه خداوند به مادران باردار عشق می ورزم و همراهی و دوستی با بیمارانم را از عنایات ویژه باریتعالی به خود می دانم.

 
 
 

فرزندان من

بیش از اینکه پزشک باشم، دوست و همراه شما خواهم بود.